TP4057 57B SOT23 IC nguồn Battery manager

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: TP4057 57B SOT23 IC nguồn Battery manager;

Mã: TP4057_57B;

Kiểu chân: dán SOT-23-6;

Phân Nhóm: IC nguồn > Battery manager

Tên hàng: TP4057 57B SOT23 IC nguồn Battery manager;  Mã: TP4057_57B;  Kiểu chân: dán SOT-23-6;  Phân Nhóm: IC nguồn > Battery manager

Tên hàng: TP4057 57B SOT23 IC nguồn Battery manager;
Mã: TP4057_57B;
Kiểu chân: dán SOT-23-6;
Phân Nhóm: IC nguồn > Battery manager

Tags: ,