TPS54240DGQR 54240 SOP10 IC nguồn DC/DC

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: TPS54240DGQR 54240 SOP10 IC nguồn DC/DC;

Mã: TPS54240;

Kiểu chân: dán MSOP-10;

Phân nhóm: IC nguồn>DC-DC

Tên hàng: TPS54240DGQR 54240 SOP10 IC nguồn DC/DC;  Mã: TPS54240;  Kiểu chân: dán MSOP-10;  Phân nhóm: IC nguồn>DC-DC

Tên hàng: TPS54240DGQR 54240 SOP10 IC nguồn DC/DC;
Mã: TPS54240;
Kiểu chân: dán MSOP-10;
Phân nhóm: IC nguồn>DC-DC

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG