Trở ủ nhiệt hình vuông (trở giữ nhiệt) cho nồi cơm điện

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: Trở ủ nhiệt hình vuông (trở giữ nhiệt) cho nồi cơm điện;

Dùng cho: vật tư nối cơm điện.

Tên hàng: Trở ủ nhiệt hình vuông (trở giữ nhiệt) cho nồi cơm điện;  Dùng cho: vật tư nối cơm điện.

Tên hàng: Trở ủ nhiệt hình vuông (trở giữ nhiệt) cho nồi cơm điện;
Dùng cho: vật tư nối cơm điện.

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG