TS-KS101 Mỡ tản nhiệt, keo tản nhiệt, dung dịch tản nhiệt cho công suất

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: TS-KS101 Mỡ tản nhiệt, keo tản nhiệt, dung dịch tản nhiệt cho công suất;

Mã: TS-KS101;

Thương hiệu: HENGLI;

Xuất xứ: China;

Dùng cho: Vật tư máy giặt, Vật tư điều hòa, Vật tư bếp từ, Vật tư tủ lạnh, Vật tư biến tần, Vật tư servo driver, Vật tư máy may;

Hàng tương đương: dung dịch dẫn nhiệt, keo tản nhiệt, mỡ tản nhiệt, tản nhiệt chip, tản nhiệt CPU, tản nhiệt cho công suất, tản nhiệt cho IGBT, tản nhiệt cho MOSFET, tản nhiệt cho Transistor, tản nhiệt cho sò công suất, tản nhiệt cho bóng bán dẫn;

Phân nhóm: Vật tư công cụ- Tools

Tên hàng: TS-KS101 Mỡ tản nhiệt, keo tản nhiệt, dung dịch tản nhiệt cho công suất; Mã: TS-KS101; Thương hiệu: HENGLI; Xuất xứ: China; Dùng cho: Vật tư máy giặt, Vật tư điều hòa, Vật tư bếp từ, Vật tư tủ lạnh, Vật tư biến tần, Vật tư servo driver, Vật tư máy may; Hàng tương đương: dung dịch dẫn nhiệt, keo tản nhiệt, mỡ tản nhiệt, tản nhiệt chip, tản nhiệt CPU, tản nhiệt cho công suất, tản nhiệt cho IGBT, tản nhiệt cho MOSFET, tản nhiệt cho Transistor, tản nhiệt cho sò công suất, tản nhiệt cho bóng bán dẫn; Phân nhóm: Vật tư công cụ- Tools

Tên hàng: TS-KS101 Mỡ tản nhiệt, keo tản nhiệt, dung dịch tản nhiệt cho công suất;
Mã: TS-KS101;
Thương hiệu: HENGLI;
Xuất xứ: China;
Dùng cho: Vật tư máy giặt, Vật tư điều hòa, Vật tư bếp từ, Vật tư tủ lạnh, Vật tư biến tần, Vật tư servo driver, Vật tư máy may;
Hàng tương đương: dung dịch dẫn nhiệt, keo tản nhiệt, mỡ tản nhiệt, tản nhiệt chip, tản nhiệt CPU, tản nhiệt cho công suất, tản nhiệt cho IGBT, tản nhiệt cho MOSFET, tản nhiệt cho Transistor, tản nhiệt cho sò công suất, tản nhiệt cho bóng bán dẫn;
Phân nhóm: Vật tư công cụ- Tools

Tags: , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG