Tụ 0.22uF 275VAC 224 MKP X2

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ 0.22uF 275VAC 224 MKP X2;

Mã: MKPX20.22uF275V

Tên hàng: Tụ 0.22uF 275VAC 224 MKP X2;  Mã: MKPX20.22uF275V

Tên hàng: Tụ 0.22uF 275VAC 224 MKP X2;
Mã: MKPX20.22uF275V

Tags: ,