Tụ 0.33uF 275V 334K MEX MKP-X2 15mm

Giá: 1,500 VNĐ

Tên hàng: Tụ 0.33uF 275V 334K MEX MKP-X2 15mm;

Mã: MKP-X2_334K15mm

Tên hàng: Tụ 0.33uF 275V 334K MEX MKP-X2 15mm;  Mã: MKP-X2_334K15mm

Tên hàng: Tụ 0.33uF 275V 334K MEX MKP-X2 15mm;
Mã: MKP-X2_334K15mm

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG