Tụ 0.47uF 275V 474K MEX MKP-X2 22.5mm

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: Tụ 0.47uF 275V 474K MEX MKP-X2 22.5mm;

Mã: MKP-X2_474K22.5mm

Tên hàng: Tụ 0.47uF 275V 474K MEX MKP-X2 22.5mm;  Mã: MKP-X2_474K22.5mm

Tên hàng: Tụ 0.47uF 275V 474K MEX MKP-X2 22.5mm;
Mã: MKP-X2_474K22.5mm

Tags: ,