Tụ bếp từ 5uF 275VAC

Giá: 7,500 VNĐ

Tên hàng: Tụ bếp từ 5uF 275VAC;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: bếp từ;

Tag: MKP X2 5uF/275V AC 400V DC, 5uF J 400VDC MKP 275VAC-X2, tụ bếp từ, tụ 5uF/400VDC

Tên hàng: Tụ bếp từ 5uF 275VAC;  Kiểu chân: cắm;  Dùng cho: bếp từ;  Tag: MKP X2 5uF/275V AC 400V DC, 5uF J 400VDC MKP 275VAC-X2, tụ bếp từ, tụ 5uF/400VDC

Tên hàng: Tụ bếp từ 5uF 275VAC;
Kiểu chân: cắm;
Dùng cho: bếp từ;
Tag: MKP X2 5uF/275V AC 400V DC, 5uF J 400VDC MKP 275VAC-X2, tụ bếp từ, tụ 5uF/400VDC

Tags: , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG