Tụ hóa 100uF 16V 100uF 5x7mm

Giá:500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 100uF 16V 100uF 5x7mm;

Mã: CAPP-100uF16V

Tên hàng: Tụ hóa 100uF 16V 100uF 5x7mm;  Mã: CAPP-100uF16V

Tên hàng: Tụ hóa 100uF 16V 100uF 5x7mm;
Mã: CAPP-100uF16V

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG