Tụ hóa 220uF 16V 220uF 6x7mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 220uF 16V 220uF 6x7mm;

Mã: CAPP-220uF16V

Tên hàng: Tụ hóa 220uF 16V 220uF 6x7mm;  Mã: CAPP-220uF16V

Tên hàng: Tụ hóa 220uF 16V 220uF 6x7mm;
Mã: CAPP-220uF16V

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG