Tụ hóa 330uF 16V 330uF 6x12mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 330uF 16V 330uF 6x12mm;

Kiểu chân: cắm;

Tên hàng: Tụ hóa 330uF 16V 330uF 6x12mm;  Kiểu chân: cắm;

Tên hàng: Tụ hóa 330uF 16V 330uF 6x12mm;
Kiểu chân: cắm;

Tags: ,