Tụ hóa 470uF 450V 35x50mm

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 470uF 450V 35x50mm

Tên hàng: Tụ hóa 470uF 450V 35x50mm

Tên hàng: Tụ hóa 470uF 450V 35x50mm

Tags: