Tụ hóa 47uF 16V 47uF 5x7mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 16V 47uF 5x7mm;

Kiểu chân: cắm;

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 16V 47uF 5x7mm;  Kiểu chân: cắm;

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 16V 47uF 5x7mm;
Kiểu chân: cắm;

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG