Tụ hóa 47uF 25V 47uF 5x7mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng; Tụ hóa 47uF 25V 47uF 5x7mm;

Kiểu chân: cắm;

Tên hàng; Tụ hóa 47uF 25V 47uF 5x7mm;  Kiểu chân: cắm;

Tên hàng; Tụ hóa 47uF 25V 47uF 5x7mm;
Kiểu chân: cắm;

Tags: ,