Tụ nhôm dán 100uF 35V SMD 6.3×7.7mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ nhôm dán 100uF 35V SMD 6.3×7.7mm

Tên hàng: Tụ nhôm dán 100uF 35V SMD 6.3x7.7mmTên hàng: Tụ nhôm dán 100uF 35V SMD 6.3x7.7mm

Tên hàng: Tụ nhôm dán 100uF 35V SMD 6.3×7.7mm

Tags: