Tụ nhôm dán 220uF 35V SMD 8x10mm

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng : Tụ nhôm dán 220uF 35V SMD 8x10mm

Tên hàng : Tụ nhôm dán 220uF 35V SMD 8x10mm

Tên hàng : Tụ nhôm dán 220uF 35V SMD 8x10mm

 

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG