Tụ nhôm dán 22uF 16V SMD 4×5.4mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ nhôm dán 22uF 16V SMD 4×5.4mm

Tên hàng: Tụ nhôm dán 22uF 16V SMD 4x5.4mm

Tên hàng: Tụ nhôm dán 22uF 16V SMD 4×5.4mm

tu-nhom-dan-22uf-16v-smd-4x5

Tags: