Tụ nhôm dán 470uF 50V SMD 16x16mm

Giá: 18.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ nhôm dán 470uF 50V SMD 16x16mm

Tên hàng: Tụ nhôm dán 470uF 50V SMD 16x16mm

Tên hàng: Tụ nhôm dán 470uF 50V SMD 16x16mm

Tags: