TYN1225 TO220 THYRISTOR 25A 1200V;

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: TYN1225 TO220 THYRISTOR 25A 1200V;

Mã: TYN1225;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: TO-220 Thyristor;

Mã kho: TYN1225_nzi

Tên hàng: TYN1225 TO220 THYRISTOR 25A 1200V;  Mã: TYN1225;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: ST;  Phân nhóm: TO-220 Thyristor;  Mã kho: TYN1225_nzi

Tên hàng: TYN1225 TO220 THYRISTOR 25A 1200V;
Mã: TYN1225;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: ST;
Phân nhóm: TO-220 Thyristor;
Mã kho: TYN1225_nzi

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG