UC2844N UC2844AN UC2844BN IC nguồn Switching

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: UC2844N UC2844AN UC2844BN IC nguồn Switching;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Mã: UC2844BN

Tên hàng: UC2844N UC2844AN UC2844BN IC nguồn Switching;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Mã: UC2844BN

Tên hàng: UC2844N UC2844AN UC2844BN IC nguồn Switching;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Mã: UC2844BN

Tags: , ,