2845B UC2845B IC nguồn Switching

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: 2845B UC2845B IC nguồn Switching;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: UC2845B

Tên hàng: 2845B UC2845B IC nguồn Switching;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Mã: UC2845B

Tên hàng: 2845B UC2845B IC nguồn Switching;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Mã: UC2845B

Tags: , ,