UC2845N UC2845BN IC nguồn Switching

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: UC2845N UC2845BN IC nguồn Switching;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Mã: UC2845BN

Tên hàng: UC2845N UC2845BN IC nguồn Switching;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Mã: UC2845BN

Tên hàng: UC2845N UC2845BN IC nguồn Switching;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Mã: UC2845BN

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG