UC3842AN UC3842BN IC nguồn Switching

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: UC3842AN UC3842BN IC nguồn Switching;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Mã: UC3842BN

Tên hàng: UC3842AN UC3842BN IC nguồn Switching;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Mã: UC3842BN

Tên hàng: UC3842AN UC3842BN IC nguồn Switching;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Mã: UC3842BN

Tags: , ,