UC3843B UC3843 SOP8 3.9mm IC nguồn

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: UC3843B UC3843 SOP8 3.9mm IC nguồn;

Mã: UC3843B-SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8 3.9mm;

Hàng tương đương: UC3843AD8 UC3843D8

Tên hàng: UC3843B UC3843 SOP8 3.9mm IC nguồn;  Mã: UC3843B-SOP8;  Kiểu chân: dán SOP-8 3.9mm;  Hàng tương đương: UC3843AD8 UC3843D8

Tên hàng: UC3843B UC3843 SOP8 3.9mm IC nguồn;
Mã: UC3843B-SOP8;
Kiểu chân: dán SOP-8 3.9mm;
Hàng tương đương: UC3843AD8 UC3843D8

Tags: ,