U32844N UC3844BN IC nguồn Switching

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: U32844N UC3844BN IC nguồn Switching;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Mã: UC3844BN

Tên hàng: U32844N UC3844BN IC nguồn Switching;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Mã: UC3844BN

Tên hàng: U32844N UC3844BN IC nguồn Switching;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Mã: UC3844BN

Tags: , ,