3845B UC3845B IC nguồn Switching

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: 3845B UC3845B IC nguồn Switching;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: UC3845B

Tên hàng: 3845B UC3845B IC nguồn Switching; Kiểu chân: dán SOP-8; Mã: UC3845B

Tên hàng: 3845B UC3845B IC nguồn Switching;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Mã: UC3845B

Tags: , ,