U32845N UC3845BN IC nguồn Switching

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: U32845N UC3845BN IC nguồn Switching;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Mã: UC3845BN

Tên hàng: U32845N UC3845BN IC nguồn Switching; Kiểu chân: cắm DIP-8; Mã: UC3845BN

Tên hàng: U32845N UC3845BN IC nguồn Switching;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Mã: UC3845BN

Tags: , ,