UCC28019A UCC28019ADRG4 UCC28019 28019A SOP8 IC nguồn PFC CCM, Continuous Conduction Mode (CCM) PFC Controller

Giá: 22.500 VNĐ

Tên hàng: UCC28019A UCC28019ADRG4 UCC28019 28019A SOP8 IC nguồn PFC CCM, Continuous Conduction Mode (CCM) PFC Controller;

Mã: 28019A;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: TI;

Xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: UCC28019A UCC28019ADRG4 UCC28019 28019A SOP8 IC nguồn PFC CCM, Continuous Conduction Mode (CCM) PFC Controller;  Mã: 28019A;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Thương hiệu: TI;  Xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: UCC28019A UCC28019ADRG4 UCC28019 28019A SOP8 IC nguồn PFC CCM, Continuous Conduction Mode (CCM) PFC Controller;
Mã: 28019A;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: TI;
Xuất xứ: chính hãng;

Tags: , , , , ,