VH-10A VH3.96-10P Đầu cắm header 10×1 chân 3.96mm thẳng

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: VH-10A VH3.96-10P Đầu cắm header 10×1 chân 3.96mm thẳng;

Mã: VH-10A_VH3.96-10P

Tên hàng: VH-10A VH3.96-10P Đầu cắm header 10x1 chân 3.96mm thẳng;  Mã: VH-10A_VH3.96-10P

Tên hàng: VH-10A VH3.96-10P Đầu cắm header 10×1 chân 3.96mm thẳng;
Mã: VH-10A_VH3.96-10P

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG