VH-2A VH3.96-2P Đầu cắm header 2×1 chân 3.96mm thẳng

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: VH-2A VH3.96-2P Đầu cắm header 2×1 chân 3.96mm thẳng;

Mã: VH-2A_VH3.96-2P

Tên hàng: VH-2A VH3.96-2P Đầu cắm header 2x1 chân 3.96mm thẳng; Mã: VH-2A_VH3.96-2PTên hàng: VH-2A VH3.96-2P Đầu cắm header 2x1 chân 3.96mm thẳng; Mã: VH-2A_VH3.96-2P

Tên hàng: VH-2A VH3.96-2P Đầu cắm header 2×1 chân 3.96mm thẳng;
Mã: VH-2A_VH3.96-2P

Tags: ,