VH-2AW VH3.96mm Đầu cắm header 2×1 chân 3.96mm cong

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: VH-2AW VH3.96mm Đầu cắm header 2×1 chân 3.96mm cong;

Mã: _VH-2AWVH3.96mm

Tên hàng: VH-2AW VH3.96mm Đầu cắm header 2x1 chân 3.96mm cong;  Mã: _VH-2AWVH3.96mm

Tên hàng: VH-2AW VH3.96mm Đầu cắm header 2×1 chân 3.96mm cong;
Mã: _VH-2AWVH3.96mm

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG