VH-3A VH3.96-3P Đầu cắm header 3×1 chân 3.96mm thẳng

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: VH-3A VH3.96-3P Đầu cắm header 3×1 chân 3.96mm thẳng;

Mã: VH-3A_VH3.96-3P

Tên hàng: VH-3A VH3.96-3P Đầu cắm header 3x1 chân 3.96mm thẳng;  Mã: VH-3A_VH3.96-3P

Tên hàng: VH-3A VH3.96-3P Đầu cắm header 3×1 chân 3.96mm thẳng;
Tên hàng: VH-3A VH3.96-3P Đầu cắm header 3×1 chân 3.96mm thẳng;
Mã: VH-3A_VH3.96-3P
Mã: VH-3A_VH3.96-3P

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG