VH-5A VH3.96-5P Đầu cắm header 5×1 chân 3.96mm thẳng

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: VH-5A VH3.96-5P Đầu cắm header 5×1 chân 3.96mm thẳng;

Mã: VH-5A_VH3.96-5P

Tên hàng: VH-5A VH3.96-5P Đầu cắm header 5x1 chân 3.96mm thẳng;  Mã: VH-5A_VH3.96-5P

Tên hàng: VH-5A VH3.96-5P Đầu cắm header 5×1 chân 3.96mm thẳng;
Mã: VH-5A_VH3.96-5P

Tags: ,