VH-6A VH3.96-6P Đầu cắm header 6×1 chân 3.96mm thẳng

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: VH-6A VH3.96-6P Đầu cắm header 6×1 chân 3.96mm thẳng;

Mã: VH-6A_VH3.96-6P

Tên hàng: VH-6A VH3.96-6P Đầu cắm header 6x1 chân 3.96mm thẳng;  Mã: VH-6A_VH3.96-6P

Tên hàng: VH-6A VH3.96-6P Đầu cắm header 6×1 chân 3.96mm thẳng;
Mã: VH-6A_VH3.96-6PTên hàng: VH-6A VH3.96-6P Đầu cắm header 6×1 chân 3.96mm thẳng;
Mã: VH-6A_VH3.96-6P

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG