VH-8A VH3.96-8P Đầu cắm header 8×1 chân 3.96mm thẳng

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: VH-8A VH3.96-8P Đầu cắm header 8×1 chân 3.96mm thẳng;

Mã: VH-8A_VH3.96-8P

Tên hàng: VH-8A VH3.96-8P Đầu cắm header 8x1 chân 3.96mm thẳng;  Mã: VH-8A_VH3.96-8PTên hàng: VH-8A VH3.96-8P Đầu cắm header 8x1 chân 3.96mm thẳng;  Mã: VH-8A_VH3.96-8P

Tên hàng: VH-8A VH3.96-8P Đầu cắm header 8×1 chân 3.96mm thẳng;
Mã: VH-8A_VH3.96-8P

Tags: ,