Đầu cắm header 6×1 cái, chân 3.96mm thẳng

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Đầu cắm header 6×1 cái, chân 3.96mm thẳng;

Mã: VH3.96-6Y

Tên hàng: Đầu cắm header 6x1 cái, chân 3.96mm thẳng;  Mã: VH3.96-6Y

Tên hàng: Đầu cắm header 6×1 cái, chân 3.96mm thẳng;
Mã: VH3.96-6Y

Tags: ,