TC74VHC14FT VHC14 TSSOP14 5.72mm IC số

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: TC74VHC14FT VHC14 TSSOP14 5.72mm IC số;

Mã: VHC14;

Kiểu chân: dán TSSOP-14 5.72mm;

Thương hiệu: TOSHIBA

Tên hàng: TC74VHC14FT VHC14 TSSOP14 5.72mm IC số;  Mã: VHC14;  Kiểu chân: dán TSSOP-14 5.72mm;  Thương hiệu: TOSHIBA

Tên hàng: TC74VHC14FT VHC14 TSSOP14 5.72mm IC số;
Mã: VHC14;
Kiểu chân: dán TSSOP-14 5.72mm;
Thương hiệu: TOSHIBA

Tags: , ,