VIPER50 viper50A TO220-5 IC nguồn

Giá: 26.500 VNĐ

Tên hàng: VIPER50 viper50A TO220-5 IC nguồn;

Mã: viper50A;

Kiểu chân: cắm đứng 5 chân TO-220-5;

Thương hiệu: ST;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC Nguồn

Tên hàng: VIPER50 viper50A TO220-5 IC nguồn;  Mã: viper50A;  Kiểu chân: cắm đứng 5 chân TO-220-5;  Thương hiệu: ST;  Xuất xứ: chính hãng;  Phân nhóm: IC Nguồn

Tên hàng: VIPER50 viper50A TO220-5 IC nguồn;
Mã: viper50A;
Kiểu chân: cắm đứng 5 chân TO-220-5;
Thương hiệu: ST;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC Nguồn

Tags: , , ,