VT82C686B Chip PCI Super-I/O Integrated Peripheral Controller

Giá: Liên hệ

Tên hàng: VT82C686B Chip PCI Super-I/O Integrated Peripheral Controller;

Mã: VT82C686B;

Thương hiệu: Natioal;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: Vật tư máy tính-Laptop-Desktop

Tên hàng: VT82C686B Chip PCI Super-I/O Integrated Peripheral Controller;  Mã: VT82C686B;  Thương hiệu: Natioal;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: Vật tư máy tính-Laptop-Desktop

Tên hàng: VT82C686B Chip PCI Super-I/O Integrated Peripheral Controller;
Mã: VT82C686B;
Thương hiệu: Natioal;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: Vật tư máy tính-Laptop-Desktop

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG