WH148-B1 250K Biến trở kép 250K, tay vặn dài 15mm

Giá: 6.000 VND

Tên: WH148-B1 250K Biến trở kép 250K, tay vặn dài 15mm
Hãng SX:
Model: WH148-B1 250K
Dùng Cho:
Hàng tham khảo: WH148-B1 250KB
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kích thước: tay vặn dài 15mm
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: WH148-B1 250K, WH148-B1 250KB Biến trở kép 250K, tay vặn dài 15mm

WH148-B1 250K Biến trở kép 250K, tay vặn dài 15mm

WH148-B1 250K Biến trở kép 250K, tay vặn dài 15mm