WSH131 W131 TO-92 Cảm biến từ

Giá: 23.000 VNĐ

Tên hàng: WSH131 W131 TO-9 Cảm biến từ;

Mã: W131;2

Kiểu chân: cắm TO-92;

Tên hàng: WSH131 W131 TO-9 Cảm biến từ;  Mã: W131;2  Kiểu chân: cắm TO-92;Tên hàng: WSH131 W131 TO-9 Cảm biến từ;  Mã: W131;2  Kiểu chân: cắm TO-92;

Tên hàng: WSH131 W131 TO-9 Cảm biến từ;
Mã: W131;2
Kiểu chân: cắm TO-92;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG