WTH(118) 1K-2W, WTH118 1K-2W Biến trở 1K 2W

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: WTH(118) 1K-2W, WTH118 1K-2W Biến trở 1K 2W;

Mã: WTH118-1K-2W;

Dùng cho: Vật tư biến tần;

Thông số: Lỗ vít: M10x1mm, đường kính trục: 6mm, đường kính ngoài: 28.8mm, chiều dài tay vặn: 20mm;

Hàng tương đương: Triết áp 1K 2W, biến trở 1K 2W, triết áp 1K-2W;

Phân nhóm: Biến trở WTH118

Tên hàng: WTH(118) 1K-2W, WTH118 1K-2W Biến trở 1K 2W; Mã: WTH118-1K-2W; Dùng cho: Vật tư biến tần; Thông số: Lỗ vít: M10x1mm, đường kính trục: 6mm, đường kính ngoài: 28.8mm, chiều dài tay vặn: 20mm; Hàng tương đương: Triết áp 1K 2W, biến trở 1K 2W, triết áp 1K-2W; Phân nhóm: Biến trở WTH118

Tên hàng: WTH(118) 1K-2W, WTH118 1K-2W Biến trở 1K 2W;
Mã: WTH118-1K-2W;
Dùng cho: Vật tư biến tần;
Thông số: Lỗ vít: M10x1mm, đường kính trục: 6mm, đường kính ngoài: 28.8mm, chiều dài tay vặn: 20mm;
Hàng tương đương: Triết áp 1K 2W, biến trở 1K 2W, triết áp 1K-2W;
Phân nhóm: Biến trở WTH118

Tags: ,