10D-20 NTC thermistor

Giá: 6.500 VNĐ

Tên: 10D-20 NTC thermistor;

Mã: 10D-20

Dùng cho: Vật tư máy hàn

10d-20