Giá: 55,500 VNĐ

Tên hàng: 3M 10336 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 36 chân mạ vàng, loại bắt ốc;

Mã: SM-36L;

Thương hiệu: MOLEX;

Dùng cho: Vật tư Servo driver (cổng CN1A, cổng CN1B, cổng CN2, cổng CN3,…);

Hàng tương đương: Bán đầu zắc cắm 3M 10336; Bán đầu zắc cắm Molex 3M 10336; Bán đầu zắc cắm servo driver 36 chân 3M 10336

Tên hàng: 3M 10336 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 36 chân mạ vàng, loại bắt ốc;  Mã: SM-36L;  Thương hiệu: MOLEX;  Dùng cho: Vật tư Servo driver (cổng CN1A, cổng CN1B, cổng CN2, cổng CN3,...);  Hàng tương đương: Bán đầu zắc cắm 3M 10336; Bán đầu zắc cắm Molex 3M 10336; Bán đầu zắc cắm servo driver 36 chân 3M 10336

Tên hàng: 3M 10336 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 36 chân mạ vàng, loại bắt ốc;
Mã: SM-36L;
Thương hiệu: MOLEX;
Dùng cho: Vật tư Servo driver (cổng CN1A, cổng CN1B, cổng CN2, cổng CN3,…);
Hàng tương đương: Bán đầu zắc cắm 3M 10336; Bán đầu zắc cắm Molex 3M 10336; Bán đầu zắc cắm servo driver 36 chân 3M 10336

Tags: , , , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG