loại bắt ốc;

3M 10350 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 50 chân mạ vàng, loại bắt ốc

Giá: 58,500 VNĐ

Tên hàng: 3M 10350 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 50 chân mạ vàng, loại bắt ốc;

Mã: SM-50L;

Thương hiệu: MOLEX;

Dùng cho: Vật tư Servo driver (cổng CN1A, cổng CN1B, cổng CN2, cổng CN3,…);

Hàng tương đương: Bán đầu zắc cắm 3M 10350; Bán đầu zắc cắm Molex 3M 10350; Bán đầu zắc cắm servo driver 50 chân 3M 10350 ASD-CNSC0050 3M TAIWAN LTD 10150-3000PE 10350-52A0-008 Đầu nối Servo Mitsubishi MR-J3CN1 Đầu nối MR-J3CN1

Tên hàng: 3M 10336 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 36 chân mạ vàng, loại bắt ốc; Mã: SM-36L; Thương hiệu: MOLEX; Dùng cho: Vật tư Servo driver (cổng CN1A, cổng CN1B, cổng CN2, cổng CN3,...); Hàng tương đương: Bán đầu zắc cắm 3M 10336; Bán đầu zắc cắm Molex 3M 10336; Bán đầu zắc cắm servo driver 36 chân 3M 10336

Giá: 55,500 VNĐ

Tên hàng: 3M 10336 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 36 chân mạ vàng, loại bắt ốc;

Mã: SM-36L;

Thương hiệu: MOLEX;

Dùng cho: Vật tư Servo driver (cổng CN1A, cổng CN1B, cổng CN2, cổng CN3,…);

Hàng tương đương: Bán đầu zắc cắm 3M 10336; Bán đầu zắc cắm Molex 3M 10336; Bán đầu zắc cắm servo driver 36 chân 3M 10336

Tên hàng: 3M 10320 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 20 chân mạ vàng, loại bắt ốc; Mã: SM-20L; Thương hiệu: MOLEX; Dùng cho: Vật tư Servo driver (cổng CN1A, cổng CN1B, cổng CN2, cổng CN3,...);

3M 10320 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 20 chân mạ vàng, loại bắt ốc;

Giá: 50.000 VNĐ

Tên hàng: 3M 10320 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 20 chân mạ vàng, loại bắt ốc;

Mã: SM-20L;

Thương hiệu: MOLEX;

Dùng cho: Vật tư Servo driver (cổng CN1A, cổng CN1B, cổng CN2, cổng CN3,…);

Hàng tương đương: Bán đầu zắc cắm 3M 10320; Bán đầu zắc cắm Molex 3M 10320; Bán đầu zắc cắm servo driver 20 chân 3M 10320; Bán đầu cáp encoder, bán đầu cáp điều khiển, bán đầu cáp kết nối máy tính.Đầu cáp Servo Driver 20 chân MOLEX 3M 10320 10120 Bán cáp driver servo, bán cable driver servo 3M 10320 10120 Soldered type connector 3M 10120-3000VE+10320-52F0-008 Threaded type connector 3M 10120-3000VE+10320-52A0-008 3M 10126-3000PE+10326-52F0-008 MR-J2CN, MR-J2CN1, MR-CPCATCBL3M, MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, MR-BKCN, MR-PWCNK1, MR-PWCNK2, MOLEX SCSI-20P MR-JCCBL2M-L, MR-JCCBL5M-L, MR-JCCBL10M-L, MR-JCCBL20M-L, MR-JCCBL30M-L, MR-JCCBL40M-L, MR-JCCBL50M-L MR-JCCBL2M-H, MR-JCCBL5M-H, MR-JCCBL10M-H, MR-JCCBL20M-H, MR-JCCBL30M-H, MR-JCCBL40M-H, MR-JCCBL50M-H MR-JHSCBL2M-L, MR-JHSCBL5M-L, MR-JHSCBL10M-L, MR-JHSCBL20M-L, MR-JHSCBL30M-L, MR-JHSCBL40M-L, MR-JHSCBL50M-L MR-JHSCBL2M-H, MR-JHSCBL5M-H, MR-JHSCBL10M-H, MR-JHSCBL20M-H, MR-JHSCBL30M-H, MR-JHSCBL40M-H, MR-JHSCBL50M-H MR-ENCBL2M-H, MR-ENCBL5M-H, MR-ENCBL10M-H, MR-ENCBL20M-H, MR-ENCBL30M-H, MR-ENCBL40M-H, MR-ENCBL50M-H MR-J2CNM, MR-J2CNS, MR-ENCNS 1-172161-9, 170359-1, MS3106B20-29S, MS3057-12A, MS3106A20-29S, CE3057-12A-3, 10120-6000EL, 10320-3210-000, DE-9SF-N, DE-C1-J6-S6, CE05-6A22-23SD-B-BSS, CE3057-12A-2, CE05-6A24-10SD-B-BSS, CE3057-16A-2, CE05-6A24-10SD-B-BSS, CE3057-16A-2, MS3106A10SL-4S, YS010-5-8, 5559-04P-210, 5558PBT3L, 5559-06P-210, 558PBT3L

LÊN ĐẦU TRANG