15J321 GT15J321 TO-220 IGBT 15A 600V

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: 15J321 GT15J321 TO-220 IGBT 15A 600V;

Mã: 15J321;

Hãng sx: TOSHIBA;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Dùng cho: vật tư điều hòa

Tên hàng: 15J321 GT15J321 TO-220 IGBT 15A 600V;  Mã: 15J321;  Hãng sx: TOSHIBA;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Dùng cho: vật tư điều hòa

Tên hàng: 15J321 GT15J321 TO-220 IGBT 15A 600V;
Mã: 15J321;
Hãng sx: TOSHIBA;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Dùng cho: vật tư điều hòa

Tags: , , ,