IGBT

RJH65T14DPQ-A0 RJH65T14 TO247 IGBT 100A 650V (NK); Mã: RJH65T14; Kiểu chân: 3 chân cắm TO-247A; Thương hiệu: RENESAS; Xuất xứ: Nhập khẩu chính hãng; Dùng cho: vật tư bếp từ; Phân nhóm: TO-247 IGBT; Mã kho: RJH65T14_NK_-ic

RJH65T14DPQ-A0 RJH65T14 TO247 IGBT 100A 650V (NK)

Giá: 50.000 VND

RJH65T14DPQ-A0 RJH65T14 TO247 IGBT 100A 650V (NK); Mã: RJH65T14; Kiểu chân: 3 chân cắm TO-247A; Thương hiệu: RENESAS; Xuất xứ: Nhập khẩu chính hãng; Dùng cho: vật tư bếp từ; Phân nhóm: TO-247 IGBT; Mã kho: RJH65T14_NK_-ic

Tên hàng: IGBT

IGBT

Giá: 103.000 VNĐ

Tên hàng: IGBT

Tên hàng: IGBT

IGBT

Giá: Liên hệ

Tên hàng:IGBT

Tên hàng: FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V; Mã: FGA25N120ANTD; Kiểu chân: TO-3P; Hãng SX: Fairchild; Dùng cho: Vật tư bếp từ; vật tư biến tần; Hàng tương đương: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V, 25N120, FGA25N120ANTD, K25N120, SGW25N120, sò bếp từ, công suất bếp từ, linh kiện bếp từ, IGBT bếp từ, tran bếp từ, IGBT biến tần, công suất biến tần, IGBT servo driver ; Phân nhóm: IGBT; Mã kho: FGA25N120ANTD_nzi

FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V

Giá: 16.500 VNĐ

Tên hàng: FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V;

Mã: FGA25N120ANTD;

Kiểu chân: TO-3P;

Hãng SX: Fairchild;

Dùng cho: Vật tư bếp từ; vật tư biến tần;

Hàng tương đương: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V, 25N120, FGA25N120ANTD, K25N120, SGW25N120, sò bếp từ, công suất bếp từ, linh kiện bếp từ, IGBT bếp từ, tran bếp từ, IGBT biến tần, công suất biến tần, IGBT servo driver ;

Phân nhóm: IGBT;

Mã kho: FGA25N120ANTD_nzi

Tên hàng: FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V (TM); Mã: FGA25N120ANTD_OLD; Kiểu chân: TO-3P; Hãng SX: Fairchild; Xuất xứ: tháo máy; Dùng cho: Vật tư bếp từ; vật tư biến tần; Hàng tương đương: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V, 25N120, FGA25N120ANTD, K25N120, SGW25N120, sò bếp từ, công suất bếp từ, linh kiện bếp từ, IGBT bếp từ, tran bếp từ, IGBT biến tần, công suất biến tần, IGBT servo driver

FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V (TM)

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V (TM);

Mã: FGA25N120ANTD_OLD;

Kiểu chân: TO-3P;

Hãng SX: Fairchild;

Xuất xứ: tháo máy;

Dùng cho: Vật tư bếp từ; vật tư biến tần;

Hàng tương đương: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V, 25N120, FGA25N120ANTD, K25N120, SGW25N120, sò bếp từ, công suất bếp từ, linh kiện bếp từ, IGBT bếp từ, tran bếp từ, IGBT biến tần, công suất biến tần, IGBT servo driver

Tên hàng: FGPF4633 4633 TO220 IGBT 70A 330V; Mã: FGPF4633; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: Faichild; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư màn hình; Phân nhóm: IGBT

FGPF4633 4633 TO220 IGBT 70A 330V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: FGPF4633 4633 TO220 IGBT 70A 330V;

Mã: FGPF4633;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: Faichild;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư màn hình;

Phân nhóm: IGBT

Tên hàng: PS21564 PS21564-P IGBT Mitsubishi 15A 600V; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: MITSUBISHI; Mã: PS21564; Dùng cho: Vật tư máy may; vật tư biến tần; vật tư máy giặt; Vật tư điều hòa; vật tư servo driver

PS21564 PS21564-P IGBT Mitsubishi 15A 600V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: PS21564 PS21564-P IGBT Mitsubishi 15A 600V;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: MITSUBISHI;

Mã: PS21564;

Dùng cho: Vật tư máy may; vật tư biến tần; vật tư máy giặt; Vật tư điều hòa; vật tư servo driver

Tên hàng: PS21765 IGBT Mitsubishi 20A 500V; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: Mitsubishi; Dùng cho: Vật tư máy may, vật tư biến tần, vật tư servo driver, vật tư điều hòa, vật tư máy giặt

PS21765 IGBT Mitsubishi 20A 500V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: PS21765 IGBT Mitsubishi 20A 500V;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: Mitsubishi;

Dùng cho: Vật tư máy may, vật tư biến tần, vật tư servo driver, vật tư điều hòa, vật tư máy giặt

Tên hàng: PS21962-4S IGBT Module 5A 600V; Kiểu chân: cắm; Hãng SX: MITSUBISHI; Mã: PS21962-4S; Dùng cho: Vật tư máy may,vật tư biến tần, vật tư điều hòa, vật tư máy giặt

PS21962-4S IGBT Module 5A 600V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: PS21962-4S IGBT Module 5A 600V;

Kiểu chân: cắm;

Hãng SX: MITSUBISHI;

Mã: PS21962-4S;

Dùng cho: Vật tư máy may,vật tư biến tần, vật tư điều hòa, vật tư máy giặt

Tên hàng: STK625-728M IGBT Modoule; Hãng sx: SANYO; Mã: STK625-728M; Dùng cho: vật tư máy giặt; vật tư điều hòa

STK625-728M IGBT Modoule

Giá: Liên hệ

Tên hàng: STK625-728M IGBT Modoule;

Hãng sx: SANYO;

Mã: STK625-728M;

Dùng cho: vật tư máy giặt; vật tư điều hòa

Tên hàng: STK621-521 IGBT Modoule; Hãng sx: SANYO; Mã: STK621-521; Dùng cho: vật tư máy giặt; vật tư điều hòa

STK621-521 IGBT Modoule

Giá: Liên hệ

Tên hàng: STK621-521 IGBT Modoule;

Hãng sx: SANYO;

Mã: STK621-521;

Dùng cho: vật tư máy giặt; vật tư điều hòa

Tên hàng: STK621-729 IGBT Modoule; Hãng sx: SANYO; Mã: STK621-729; Dùng cho: vật tư máy giặt; vật tư điều hòa

STK621-729 IGBT Modoule

Giá: Liên hệ

Tên hàng: STK621-729 IGBT Modoule;

Hãng sx: SANYO;

Mã: STK621-729;

Dùng cho: vật tư máy giặt; vật tư điều hòa

Tên hàng: STK621-728 IGBT Modoule; Hãng sx: SANYO; Mã: STK621-728; Dùng cho: vật tư máy giặt; vật tư điều hòa

STK621-728 IGBT Modoule

Giá: Liên hệ

Tên hàng: STK621-728 IGBT Modoule;

Hãng sx: SANYO;

Mã: STK621-728;

Dùng cho: vật tư máy giặt; vật tư điều hòa

Tên hàng: STK621-024A IGBT Modoule; Hãng sx: SANYO; Mã: STK621-024A; Dùng cho: vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

STK621-024A IGBT Modoule

Giá: Liên hệ

Tên hàng: STK621-024A IGBT Modoule;

Hãng sx: SANYO;

Mã: STK621-024A;

Dùng cho: vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

LÊN ĐẦU TRANG