16N50E TO247 N MOSFET 16A 500V 240mOhm (TM)

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: 16N50E TO247 N MOSFET 16A 500V 240mOhm (TM);

Mã: 16N50E_OLD;

Hãng sx: FUJI;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hàng tương đương: FMC16N50ES, FMH16N50ES, IRFP460A, IRFP460LC

Tên hàng: 16N50E TO247 N MOSFET 16A 500V 240mOhm (TM);  Mã: 16N50E_OLD;  Hãng sx: FUJI;  Kiểu chân: cắm TO-247;  Hàng tương đương: FMC16N50ES, FMH16N50ES, IRFP460A, IRFP460LC

Tên hàng: 16N50E TO247 N MOSFET 16A 500V 240mOhm (TM);
Mã: 16N50E_OLD;
Hãng sx: FUJI;
Kiểu chân: cắm TO-247;
Hàng tương đương: FMC16N50ES, FMH16N50ES, IRFP460A, IRFP460LC

Tags: , ,