16N50E

Tên hàng: 16N50E TO247 N MOSFET 16A 500V 240mOhm (TM); Mã: 16N50E_OLD; Hãng sx: FUJI; Kiểu chân: cắm TO-247; Hàng tương đương: FMC16N50ES, FMH16N50ES, IRFP460A, IRFP460LC

16N50E TO247 N MOSFET 16A 500V 240mOhm (TM)

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: 16N50E TO247 N MOSFET 16A 500V 240mOhm (TM);

Mã: 16N50E_OLD;

Hãng sx: FUJI;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hàng tương đương: FMC16N50ES, FMH16N50ES, IRFP460A, IRFP460LC

Tên hàng: 16N50E TO247 N MOSFET 16A 500V 240mOhm (TM); Mã: 16N50E_OLD; Hãng sx: FUJI; Kiểu chân: cắm TO-247; Hàng tương đương: FMC16N50ES, FMH16N50ES, IRFP460A, IRFP460LC

16N50E TO247 N MOSFET 16A 500V 240mOhm (TM)

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: 16N50E TO247 N MOSFET 16A 500V 240mOhm (TM);

Mã: 16N50E_OLD;

Hãng sx: FUJI;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hàng tương đương: FMC16N50ES, FMH16N50ES, IRFP460A, IRFP460LC

LÊN ĐẦU TRANG