1N4744A Diode Zener 15V 1W

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 1N4744A Diode Zener 15V 1W;

Mã: 1N4744A;

Kiểu chân: cắm DO-41

Tên hàng: 1N4744A Diode Zener 15V 1W;  Mã: 1N4744A;  Kiểu chân: cắm DO-41

Tên hàng: 1N4744A Diode Zener 15V 1W;
Mã: 1N4744A;
Kiểu chân: cắm DO-41

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG